Richtlijnen voor het vlot verloop van een wedstrijd.

 

We zijn overtuigd dat velen onder jullie al een goede ervaring hebben in de baan. Maar omdat de zenuwen wat meer gespannen zijn bij een wedstrijd gaat, (zeker bij een qualifying) hebben we een tips en tricks stukje geschreven om alles zo goed en zo vlot mogelijk te doen verlopen.

Tot nu toe speelden we meestal met partner en/of vrienden, dit is niet toegelaten in een Stableford wedstrijd. (wel bij 4BB, Greensome of Foursome). In de toekomst zal men wel in blokken van 2 of 3 uur kunnen inschrijven.

 

 

1.Wat’s in the bag:

 • Thuis alles rustig voorbereiden = geen stress bij aankomst aan de wedstrijd.
 • Voldoende ballen bij (zeker 10), bij voorkeur hetzelfde merk en type (met verschillende nummers).
 • Pitchfork
 • Potlood
 • Handdoekje (bij regenweer meerdere om de grip te drogen)
 • Korte en lange tees indien driver gebruikt wordt.
 • Marker
 • Paraplu
 • Windstopper, regenkledij, extra trui;…
 • Reglement boekje
 • Drank en spijzen
 • Evt stroke saver: boekje met de afstanden en lay-out van de baan.
 • Medicatie (bvb Brufen) handig igv opkomen van een kwetsuur.

 

 

2. Tee-off:

 • Kom steeds op tijd (minstens 45min op voorhand), rustig voorbereiden en inslaan is belangrijk.
 • Kaart afhalen en de greenfee regelen, alsook de wedstrijdfee (meestal 5 euro).
 • Bekijk de “slope index” van de baan, en check het aantal “strokes” waar je recht op hebt.
 • Kijk na of er onder “preferred lies” gespeeld wordt, dit gebeurt meestal in het begin of op het einde van het seizoen en bij slechte weersomstandigheden. Preferred lies: Men mag de bal plaatsen op de fairway binnen de afstand van een wedstrijdkaart(15X10cm), hij mag schoongeveegd worden in dit geval.
 • Lees op je kaart de “local rules” van de baan en controleer je kaart op juistheid.
 • Dames: kijk na of er een toilet op de baan is, 9 holes kunnen soms lang duren…
 • Bij het afslaan van de vorige flight dienen jullie reeds aan de tee-box klaar te staan. (10 min ervoor dus)
 • Gsm af of stil!
 • Uitwisselen van de kaarten voor de afslag. Schrijf in het begin elkaars slagen op en tel na de wedstrijd de Stableford punten
 • Pitchfork op zak, niet in de tas.
 • Wees aandachtig bij de afslag van de vorige flight zo kan je van de situatie/weersomstandigheden leren: afstandsverlies door tegenwind of regen, rol op de baan enz.
 • Hou je club klaar waarmee je gaat afslaan, niet pas beginnen na te denken wanneer je aan de beurt bent
 • Zeer belangrijk: Er wordt niet gepraat tijdens het afslaan van de vorige flight Doe geen bruuske bewegingen of ga niet in de golftas rommelen om snel iets te zoeken.

 

3. Op de tee-box:

 • Laagste handicap eerst. (Volgende tee begint de speler met het laagste aantal slagen op de vorige hole)
 • Geen oefenswing op de tee-nog maar ernaast (in rough). Een “airswing” mag wel, we willen graag de tee-boxen in goede staat houden.
 • Men “annonceert” de bal: Merk en nummer (+evt type) ! VB: Ik speel met een Titleist 3. Als een medespeler die toevallig al gebruikt, pak dan een ander nummer of markeer de bal met een stift (echter niet verplicht).
 • Let erop dat je de bal de voorgaande flight niet kan raken of er voorbij kan rollen. Hou hierbij rekening met je beste slag.
 • De marker (diegene die je kaart invult) volgt aandachtig de bal zodat er niet te veel moet gezocht worden. Hij roept “Fore" indien nodig (wanneer je de vorige flight zou kunnen raken) en suggereert eventueel om een “provisional” te spelen wanneer hij niet zeker is dat hij de bal ongeveer weet liggen. Dit gebeurt na de afslag van de laatste speler in de flight. In geval van twijfel steeds een “provisional” spelen zodat er niet terug moet gelopen worden.
 • Er wordt niet gepraat of bewogen terwijl je medespelers afslaan.
 • Nadat de laatste vd flight heeft afgeslagen onmiddellijk vertrekken en igv gemixte flight niet vergeten halt te houden aan de ladies tee.

 

 

4. In de baan:

 • De marker zoekt mee naar de bal van de speler waarvoor hij de scores opschrijft. Eventueel, wanneer de anderen hun bal hebben gevonden kan er met 3 gezocht worden. Bij zoeken steeds een golfkar in de fairway laten staan zodat de mensen van de achter komende flight weten dat de baan nog niet vrij is. Niet langer dan 5 min zoeken, daarna de provisional spelen of teruglopen indien er geen provisional gespeeld werd. Probeer dit laatste te vermijden.
 • Controleer steeds of het wel jouw bal is. Bij twijfel dient de bal geïdentificeerd te worden door de marker.
 • Spelers behoren klaar te staan om te spelen zodra het hun beurt is. Pro-actief zijn, de clubkeuze is al gemaakt, niet beginnen na te denken over de clubkeuze wanneer je aan de beurt bent.
 • Bij een wedstrijd stappen we in goed tempo door.
 • Bij het spel op en rond de green behoren spelers hun tassen en karren zo neer te zetten dat zij snel van de green naar de volgende afslag kunnen gaan. (Nooit voor de green laten staan) Wanneer een hole is uitgespeeld, behoren de spelers de green onmiddellijk te verlaten. Scores nooit noteren op de green maar aan de volgende afslag!
 • Respecteer de medespelers bij putten, Niet praten en geen bruuske bewegingen.
 • Ga in snel tempo naar de volgende tee-box, indien er nog spelers staan wachten blijf dan op een kleine afstand zodat je hen niet stoort.
 • Op de volgende hole slaat de eerste speler af en noteert pas daarna zijn score.
 • Check constant met de speler wiens kaart je invult of je het juiste aantal slagen hebt genoteerd, zo zijn er bij het binnenkomen geen discussies meer. Tracht netjes te schrijven, dat maakt het makkelijk voor de invoeger in I-golf.
 • Uiteraard: Bunkers harken en op de fairway plaggen terugleggen.
 • Bal oprapen wanneer alle slagen zijn opgebruikt. (bij hdc 45 is dit dus: na 6 slagen bij PAR3, na 7 slagen bij PAR4 en 8 bij PAR5)
 • Wanneer de bal van een speler van de volgende hole op de fairway ligt van de door jou te spelen hole heeft hij voorrang om zijn bal te slaan.
 • Altijd zorgen dat je aansluit aan de flight ervoor.
 • Een speler geeft een medespeler geen raad of laat geen club gebruiken.
 • Een speler mag wel vragen of hij een bepaalde regel moet volgen en hoe (vb: droppen uit een hindernis)
 • Positief zijn tov elkaar! Moedig elkaar zoveel mogelijk aan, vooral beginners kennen stress, de meer ervaren golfer heeft dit stadium immers ook doorgemaakt.
 • Drink regelmatig, zeker bij warm weer.
 • Bij bliksemgevaar wordt er afgeblazen met de hoorn. Bal markeren, kar én paraplu laten staan en onmiddellijk naar het clubhuis gaan. Er wordt 2 maal getoeterd bij hernemen van de wedstrijd. 1 maal lang bij definitief stilleggen.

 

Succes aan iedereen, hieronder nog de meest voorkomende regels!

 

5. Meest voorkomende regels:

 • Out of bounds: (witte paaltjes, opnieuw van dezelfde plek slaan 1 strafslag)
 • Abnormale terreinomstandigheden:
  • Bal ingebed: free drop
  • Bal in een hol gegraven door een dier: free drop
  • Tijdelijk water: free drop.
  • Ground under repair: ( blauwe paaltjes, free drop binnen 1 clublengte niet dichter bij de vlag)
  • Vast obstakel: bijv schuilhut of zitbank: Free drop 1 clublengte.
  • Waterhindernis:
  • Zonder strafslag de bal spelen zoals deze ligt (zie tekeningen optie 1)
  • Met 1 strafslag:

 A.   gewone waterhindernis = gele paaltjes

 

Optie 2) U mag droppen op de plaats van de laatste slag was dat op de afslagplaats dan mag u opteeën.

Optie 3) U mag droppen in het verlengde van de lijn die loopt van de hole naar het punt waar de bal de grens van de waterhindernis heeft gekruist.

-> U mag zonder straf de paaltjes die de waterhindernis markeren verwijderen als u er last van heeft tijdens het spelen van u bal

 

 gewone hindernis

 

 1. B.   laterale waterhindernis = rode paaltjes

 

Optie 2) U mag droppen op de plaats van de laatste slag was dat op de afslagplaats dan mag u opteeën.

Optie 3) U mag droppen in het verlengde van de lijn die loopt van de hole naar het punt waar de bal de grens van de waterhindernis heeft gekruist.

Optie 4) U mag binnen 2 stoklengtes droppen vanaf het punt waar de bal de waterhindernis kruiste.

Optie 5) U mag binnen 2 stoklengtes droppen aan de overzijde van de waterhindernis. Dit punt moet wel tegenover het punt en op gelijke afstand van de hole zijn waar de bal de waterhindernis kruiste

 

-> U mag zonder straf de paaltjes die de waterhindernis markeren verwijderen als u er last van heeft tijdens het spelen van u bal

 Laterale waterhindernis