e dag waar we met z’n allen al zo lang naar uitkijken is bijna aangebroken. Zaterdag 31 maart 2018 , de dag waarop we het éénjarig bestaan van onze club WaseGolf met een wedstrijd op de baan zullen inwijden.

Ook de dag waarop eenieder van ons zich heeft voorbereidt door :

  • het veelvuldig oefenen op de Driving Range.
  • zijn putting skills te verbeteren op onze Putting Green.
  • zich te verdiepen in de golfregels voor het behalen van zijn theoretisch examen.
  • op verplaatsing  , sommige naar Bossenstein anderen naar Ternesse , zijn kunnen te tonen voor het behalen van het Golfvaardigheidsbewijs.
  • de wekelijkse wedstrijden met veel enthousiasme af te werken omdat ze als een perfecte training worden aanzien.

 

Helaas , is dit ook de dag die we door de barre weersomstandigheden van de laatste maanden, genoodzaakt zien om volledig anders in te plannen.

Momenteel is het niet verantwoord om de wedstrijd , waar we met z’n allen al zo lang naar uitkijken, te laten doorgaan .

Maar , het Sportcomité zou het Sportcomité niet zijn indien zij niet volop bezig waren met het smeden van andere plannen . Een noodscenario werd reeds geschreven om jullie aanstaande zaterdag een memorabele dag MET een leuke wedstrijd te bezorgen.

Hieronder schetsen we even wat jullie zaterdag zoal te wachten staat :

Openingsgame 2018

Voor de GVB-leden:

Er werd een Greensome wedstrijd (Dit is een wedstrijd waarbij een team van twee spelers (soms meer) met één bal speelt. Echter alle teamleden slaan op elke hole hun eigen bal af, daarna wordt er met één van de ballen om-en-om verder gegaan.) uitgetekend met 6 Par3-holes , waarvan 3 op de baan en 3 op de Driving Range. De 3 holes op de baan zullen ons de eerste kennismaking met Hole01 bezorgen. Als we jullie vertellen dat de waterhindernis deel gaat uitmaken van het parcours dan zijn jullie bij deze verwittigd . Om de baan niet te beschadigen zal er van afslagmatten moeten afgeslagen worden. Het afslaan door de baan zal van een kleinere mat plaatsvinden. Elk team zal er één ter beschikking krijgen. Het uitholen met de putter moet NIET van dat matje gebeuren. Er worden overal cups voorzien , het gras rondom wordt kort gemaaid zodat uitholen overal mogelijk is .

Na deze 6 holes speelt men op de Putting Green 9 PAR2-holes in Greensome format .

Na een korte pauze wordt dan een 2e ronde van de 6 holes PAR3 ingezet. Wanneer we deze tot een goed einde gebracht hebben worden de scorekaarten van beide teams vergeleken , getekend en ingeleverd op het secretariaat.

Een wedstrijd “Nearest the Pin” zal plaatsvinden TIJDENS de Greensome-wedstrijd op de baan ! Wie op Hole3 (= eerste deel van Hole1 op de baan) het dichtst de vlag op de green benadert is de winnaar. Er zullen 2 bordjes staan , “Dames” en “Heren”, die de leider in deze wedstrijd zichtbaar maken. De afstand tot de vlag is hier 89m.

OPGELET : onze golftas dient gedragen te worden!

Voor de niet GVB-leden:

Een Putting-wedstrijd 18-Holes zal voorzien worden voor alle leden die hun GVB nog niet hebben behaald . Inschrijven hiervoor is mogelijk via het secretariaat .

 

Een wedstrijd zou geen wedstrijd zijn zonder enkele leuke prijzen . Meer hierover vernemen jullie op de dag zelf .

Dus beste leden , geef jullie golfschoenen en golfclubs nog een extra poetsbeurt want we hopen jullie massaal te verwelkomen … op jullie Paasbest!

 

Tot zaterdag !

 

Met vriendelijke groeten,

Het Sportcomité