U deponeerde massaal vragen, tips en suggesties in onze ideeënbus. Bedankt daarvoor! Zoals beloofd gaan we met die input aan de slag. We kunnen nu al enkele vragen beantwoorden en actiepunten meedelen.

 

  • “Gold ball” principe waarbij een prijs wordt toegekend telkens deze uit de dispenser rolt. => werd ingevoerd

  • Ad valvas prikbord waarbij leden artikelen te koop of te huur kunnen aanbieden => Prikbord en reglement zullen worden voorzien voor club mededelingen.

  • Webcam via dewelke men vanop afstand de drukte kan inschatten => Lijkt ons nu nog iets te vroeg, maar blijft op de agenda staan voor volgend jaar.

  • Putten vullen en verlichting plaatsen op de parking => De putten werden inmiddels opgevuld. Verlichting staat gepland voor volgend jaar.

  • Vuilbak plaatsen aan ingang putting green => Er staat reeds een vuilbak bij de bank aan de driving range. Klein afval mag u ook in het clubhuis afgeven. Het verplaatsten van de vuilbak wordt bekeken.