Wat brengt 2020?

In 2020 zetten we de voorbereidingen voor de realisatie van onze 9-hole course verder. De erfpacthovereenkomst met Interwaas voor de overname van 10 hectare aan de Kattestraat is daarvoor reeds ondertekend. Ook de opmaak van het Milieu-Effecten-Rapport (MER) werd reeds uitbesteed. De firma Eco-Consult is reeds druk bezig om de administratieve procedures te doorlopen, aangezien die tot 1 jaar tijd in beslag kunnen nemen.

Intussen zijn we in gesprek met het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas over de overname van het oude containerpark en de aanleg van een fietspad tussen de oude spoorwegbedding Stekene-SGW, over het golfterrein en naar de ambachtelijke zone aan de Reepstraat. We zijn ook volop prijsoffertes aan het verzamelen voor de aanleg van het nieuwe golfterrein. Wordt vervolgd dus...

Interne organisatie

Ons intern reglement bepaalt dat de vaste Spoco-leden aangesteld zijn voor een periode van 2 jaar. Vermits dit sportcomité in 2017 werd opgericht, stellen we in 2020 een nieuw team samen. Voor de functie van Captain of Deelcaptain kan u tot 20 december 2019 uw kandidatuur indienen bij de clubvoorzitter via e-mail. De verkiezingsprocedure kan u nalezen op wasegolf.be.